Úrandá Tabuľa

15.11.2022

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

15.11.2022

Osoba zabezpečujúca organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

15.11.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Oľšavka

10.11.2022

REFERENDUM 2023

24.10.2022
Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Telefónne číslo na zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 053/4495187

24.10.2022

Postup podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID - 19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnj domácnosti

Právo voliť

15.7.2022

Určenie počtu obvodov pre voľby do samosprávnych orgánov obci ako aj samosprávnym orgánov KSK, Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstvá v Oľšavke ako aj úväzok starostu obce Oľšavka pre roky 2022 až 2026

3.6.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - predkladá kontrolór obce Oľšavka

30.3.2022

Leták ochrana lesov pred požiarmi.

10.3.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 14.2.2022 v sále obecného úradu.

7.32022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 11.32.2022 v sale obecného úradu.

24.2.2022

Verejná vyhláška vlastníkov poľovných pozemkov v Uznanom revíry Granč-Petrovce

31.12.2021

Oznam pre občanov. Obec začína z realizáciou odvodňovacého kanála mv obci Oľšavka. Po otvorení dokumentu ziskáte podrobnejšie informácie o tejto akcii. Z akých zdrojov je financovaná a na základe čoho.

30.12.2021

Oznam pre obyvateľšov. Po otvorení informácia o rekonštrukcii parkovísk a autobusovej zastávky v obci Oľšavka

27.12.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 30.12.2021

14.12.2021

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.

10.12.2021

Potvrdenie URSA pre cenu vody v obci Oľšavka pre rok 2022

26.11.2022

Kalendár zberu triedeného odpadu a biologický rozložiteľného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu biologický rozložiteľného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu triedeného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu komunálneho odpadu pre rok 2021

23.11.2021

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

Aktuálna situácia v okrese Spišská Nová Ves: 22.11.- 29.11. 2021 - ČIERNA FARBA *

22.11.2021

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

22.11.2021

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s obmedzeniami hromadných podujatí

02.11.2021

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zria#ovate#skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výh#adom do roku 2050 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

16.08.2021 - 31.08.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.6.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá v Oľšavke na deň 29.6.2021

02.06.2021

Záverečný účet obce Oľšavka za rok 2020

25.5.2021

Výrub stromov p=od vedením VN a VVN vo vlastníctve VSD s Termínom do 13.6.2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporučania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1.4. - 31.10.2021

3.5.2021 - 13.6.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE,

8.3.2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým súvisiace možné podvody na senioroch Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám.

23.2.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

UPOZORNENIE! Vzhľadom na medializované aktivity falošných asistentov oznamujeme obyvateľom obce, že v zmysle novelizácie zákona o sčítaní je momentálne ZÁKAZ ASISTOVANÉHO SČÍTANIA. Asistované sčítanie je novelou zákona pozastavené! Termín realizácie asistencie (od 1.4.2021) je stále v závislosti na rozhodnutí – povolení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predsedu ŠÚ SR!

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň