Úrandá Tabuľa

01.06.2023

B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030

01.06.2023

A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023

01.06.2023

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

15.5.2023

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030- oznámenie o strategickom dokumente

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Kalendár zvozu biologicky rozložiteľného odpadu

Kalendár triedeného zvozu (plast,kov, VKM papier, sklo

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu platný od 1.1.2023

12.12.2022 - 30.12.2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Jakub Vincze

19.12.2022 - 05.01.2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky Jakub Vincze

15.11.2022

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

15.11.2022

Osoba zabezpečujúca organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

15.11.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Oľšavka

10.11.2022

REFERENDUM 2023

24.10.2022
Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Telefónne číslo na zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 053/4495187

24.10.2022

Postup podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID - 19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnj domácnosti

Právo voliť

15.7.2022

Určenie počtu obvodov pre voľby do samosprávnych orgánov obci ako aj samosprávnym orgánov KSK, Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstvá v Oľšavke ako aj úväzok starostu obce Oľšavka pre roky 2022 až 2026

3.6.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - predkladá kontrolór obce Oľšavka

30.3.2022

Leták ochrana lesov pred požiarmi.

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň