Profil verejného obstarávatela

V zmysle §22 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaduje Obec Olšavka na internetovej stránke svoj profil verejného obstarávatela v ktorom bude, uverejnovat informácie tykajúce sa verejného obstarávania t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a dalšie všeobecné informácie.


Identifikacné údaje verejného obstarávatela

Názov: Obec Olšavka
ICO: 17083958
Kontaktná osoba: Jozef Klešc – starosta obce
Sídlo: Obec Olšavka
O53 61, Olšavka 39
Kontakt: +421 (0)53 / 449 51 87
Mobil: +421 (0)910 184 096
E-mail: obecolsavka@gmail.com
obecolsavka37@gmail.com
Oficiálna stránka obce: www.olsavka.sk

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň