Symboly
Erb

Vzhľadom na to, že sa našla iba jediná obrazová pečať obce, pri tvorbe obecných symbolov bude potrebné vychádzať práve z nej. Jej obraz pečatného poľa predstavuje jedinečný prameň pre vznik hovoriaceho erbu. Pečať totiž zobrazuje listnatý strom – olšu, čo tvorí základ názvu obce.

Pokiaľ ide o erb, jeho interpretácia je nasledovná: Zelený strom symbolizuje olšu – strom, od ktorého je odvodený slovanský názov obce. Zelená farba symbolicky vyjadruje nádej, krásu, slobodu a radosť, ale je tiež farbou poľnohospodárov – roľníkov – obyvateľov obce. Biela farba štítu je zas vo všeobecnosti vyjadrením nevinnosti a čistoty.

Vlajka
 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň